PrzyjacielNieStawiaWymagań,NieUważa,ŻeCośSięJemuNależy ...

Temat: kontakty w obecności kuratora
...czy Sąd może ustalić, że płacić będzie strona ta, która narusza wyznaczony czas kontaktów i nie odprowadza dziecka na czas. Jaka może być ich częstotliwość takich konrtaktów, pytam bo nie będzie mnie stać na tak częste kontakty 1 w tyg. Domyślam się, że wszystko rozpatrzy i ustali Sąd, ale chcę wiedzieć z czym się liczyć i na co mam się przygotować. Mam jeszcze jedną sprawę, podobno w nowych wyrokach Sądy nie ustanawiają nadzoru kuratora nad kontaktami. Jedynie w przypadku, kiedy jedno lub obydwoje rodziców są pozbawieni praw rodzicielskich. Czy są jakieś względy brane przez Sąd pod uwagę, kiedy Sąd może nadzór kuratora ustanowić. W moim przypadku nie wyobrażam sobie kontaktów bez nadzoru kuratora. Od roku, przez cały czas kurator bardzo pomaga mi i nic nie wskazuje na poprawę sytuacji, aby kontakty mogły sie odbywać bez nadzoru. Co należy w tej...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=7202